Home/Topic Collection: Child Health in China

Topic Collection: Child Health in China

Child Health in China

China has the second largest population of children and has made major advances in reducing child poverty and mortality. There are, however, still large numbers of disadvantaged children, especially in the Western rural areas of China. This Topic Collection, 'Child Health in China', seeks to inform clinical practice and experiences and highlight ways in which continued child poverty and mortality can be reduced, and child health improved.

Guest Editors

Prof Wei Li, MD, PhD Beijing Children’s Hospital, Capital Medical University, Beijing, China ORCID: ORCID logo orcid.org/0000-0002-0248-5510 Dr Linan Zeng, PhD West China Second University Hospital, Sichuan University, Chengdu, China ORCID: ORCID logo orcid.org/0000-0001-9892-2000
Prof Wei Zhao, PharmD, PhD Shandong University, Jinan, China ORCID: ORCID logo orcid.org/0000-0002-1830-338X Prof Wenhao Zhou, MD, PhD Children’s Hospital of Fudan University, Shanghai, China ORCID: ORCID logo orcid.org/0000-0001-8956-7238

REVIEW

Access to medicines for children in China Zhe Chen, Siyu Li, Imti Choonara, Kun Zou, Linan Zeng, Liang Huang, Zhi-Jun Jia, Guo Cheng, Yongmu Jiang, Yong Tang, Shaoyong Zhao, Lingli Zang Regulatory considerations for paediatric drug evaluation in China Ying Geng, Qiang Li, Yan-Zhe Sun, Hao Zhang, Yong-Lin Jiang, Li-Qing Wang, Yue-E Wu, Wei Zhao, Zhi-Min Yang Inborn errors of immunity in mainland China: the past, present and future Mengyue Deng, Huawei Mao

ORIGINAL RESEARCH

Use of norepinephrine in preterm neonates with dopamine-resistant shock: a retrospective single-centre cross sectional study Pei Lu, Yifan Sun, Xiaohui Gong, Zhiling Li, Wenchao Hong Risk factors for misdiagnosis in children with developmental dysplasia of the hip: a retrospective single centre study Zong-Zhi Fan, Ya-Bo Yan, Jia Sha, Hui-Fa Xu, Chao Li, Zhi-Chen Liu, Jing Liu, Lu-Yu Huang Behavioural deficits of autism spectrum disorder and associations with different gene clusters: a study with the whole-genome transmission disequilibrium test Qi Guo, Lu Xia, Ruolan Guo, Wenjian Xu, Yue Zhang, Chunlin Zhao, Peng Zhang, Ting Bai, Xin Ni, Chanjuan Hao, Kun Xia, Wei Li Application of high-flow nasal cannula in fibreoptic bronchoscopy after congenital heart surgery: a retrospective cohort study Yi-Rong Zheng, Xiu-Hua Chen, Si-Jia Zhou NeuroCNVscore: a tissue-specific framework to prioritise the pathogenicity of CNVs in neurodevelopmental disorders Xuanshi Liu, Wenjian Xu, Fei Leng, Peng Zhang, Ruolan Guo, Yue Zhang, Chanjuan Hao, Xin Ni, Wei Li Individual cartoon video for alleviating perioperative anxiety and reducing emergence delirium in children: a prospective randomised trial Xinyu Tang, Muchun Zhang, Lizhuang Yang, Xinchen Tao, Yamei Li, Yi Wang, Xin Wang, Xianwen Hu Effectiveness of penile ventral curvature correction and the trend of hypospadias repair: a prospective study of the national center in China Zhenzhen Yang, Jiayi Li, Pei Liu, Yiwei Fang, Xinyu Wang, Songqiao Fan, Zonghan Li, Zikun Shao, Yujie Xia, Zihong Wang, He Liu, Ning Sun, Hongcheng Song, Weiping Zhang Assessing household financial burdens for preprimary education and associated socioeconomic inequalities: a case study in China Yi Wei, Kai Liu, Le Kang, Jere R Behrman, Linda M Richter, Alan Stein, Yingquan Song, Chunling Lu Initial dosage optimisation of cyclosporine in Chinese paediatric patients undergoing allogeneic haematopoietic stem cell transplantation based on population pharmacokinetics: a retrospective study Huanwen Feng, Xianggui Wang, Wei Zheng, Sha Liu, Hua Jiang, Yuxian Lin, Haojie Qiu, Teng Fong Chan, Min Huang, Yan Li, Xiaolan Mo, Jiali Li Health-related quality of life and economic burden of childhood pneumonia in China: a multiregion study Junyang Gao, Jingzhi Fan, Huijun Zhou, Mark Jit, Pei Wang Accuracy of antibiotic concentrations in drug dispensing in neonates: a laboratory-based study Li-Yuan Zheng, Wei-Ping Gu, Na Liang, Li-Li Gao, Wen-Wen Guo, Rui-Rui Li, Xin Wang, Guo-Xiang Hao, John Van Den Anker, Yue-E Wu, Wei Zhao